Üritused

Teaduskommunikatsioon avatud teaduse võtmes, 13.05.2021

Seminari keskseteks küsimusteks olid: Kuidas avatud teadus aitab teaduse laiema kajastamisel ühiskonnas? Kellele ja miks on seda vaja? Kas ja kuidas võib avatud teaduse põhimõtete juurutamine kaasa aidata teadmistepõhise mõtteviisi kujundamisel ühiskonnas. Mida peaks tegema selleks, et teadusel oleks suurem roll ja nähtavus meedias?

 

Opening Minds and Digital Collections: Digital Humanities Seminar, 30.09.2020

30. septembril 2020 toimus RDA Estonia Riiklik seminar Opening Minds and Digital Collections: Digital Humanities Seminar. Üritust korraldasid RDA Eesti kontaktpunkt ja DataCite Eesti.

 

Open Access – Plans and Choices, 6.11.2019

Ürituse eesmärk oli arutleda avatud juurdepääsu regulatsioonide viimaste arengute ja “Plaan S” stsenaariumi üle, rääkida teadusinfo kättesaadavusega seotud lahendustest Eestis ning tuua esile parimaid avatud teaduse põhimõtete juurutamise praktikaid.

 

FAIR Data – the Key to Sustainable Research, 9.-10.04.2019

Seminar keskendus mitmetele aspektidele ja viisidele, kuidas toetada teadlaste tööd avatud teaduse võtmes. Arutelu all olid järgnevad teemad: Data Stewardship, Data Champions, EOSC, Nordic Open Science Cloud initiative (NOSC) jne.

 

How to Get the Maximum from Research Data – Prerequisites and Outcomes, 29.-30.05.2018

Seminaril arutleti järgnevate teemade üle: andmete taaskasutus, uued andmekaitseregulatsioonid Euroopas, avatud andmed Euroopa sotsiaalteadustes, andmehalduse eetilised aspektid ning andmete kvaliteedikontroll.

 

Open Research Data – the FAIRest Data is the Future of Science, 20.04.2017

Seminari sihtgrupp olid teadlased, doktorandid, andmehaldurid ning administratiivtöötajad, kelle ülesandeks on oma teadusandmeid säilitada ning kõigile kättesaadavaks teha.