5. mail toimus Tallinna Tehnikaülikoolis igakevadine DataCite Eesti konsortsiumi korraldatud avatud teaduse üritus „Avatud teadus ja andmehaldus – kohustuslik ja/või kasulik?“

5_mai_Tln_I

Ürituse peamiseks sihtrühmaks olid teadlased, noorteadlased ja teadlasi toetavad spetsialistid. Ettekanded olid jaotatud kaheks osaks: esimeses osas anti ülevaade parimatest praktikatest ja kogemustest väljaspool Eestis: Saksamaal, Hollandis, Soomes ja Inglismaal. Teises osas tutvustasid Eesti ülikooli oma teenuseid, mis on suunatud teadlastele ning lihtsustavad teaduse tegemist.

Üritus toimus nii kohapeal kui veebis, mistõttu said osaleda ligi 200 inimest. Töökeeleks oli inglise keel, kuna see andis võimaluse osaleda ka Eestis töötavatele ja õppivatele välisteadlastele. Ettekannete slaidid on leitavad siit.