23.-27. oktoobril 2023 toimub traditsiooniline Avatud juurdepääsu nädal, mida tähistatakse erinevate üritustega DataCite’i partnerülikoolides. Kõikide ülikoolide raamatukogud jagavad avatud teaduse alast teavet ja nõu infolaudades. Lisaks on valminud infoleht, mis tutvustab DataCite’i partnerülikoolide raamatukogude pakutavaid avatud teaduse tugiteenuseid.

Avatud teaduse nädal 2023

Kutsume taas teadlasi, doktorante ja magistrante, kes on esinenud konverentsidel teadus- või posterettekannetega, säilitama neid ülikoolide digiarhiivides. Rohkem infot akadeemilise pärandi kogumise ja säilitamise kampaania kohta leiate iga ülikooli raamatukogu kodulehelt.

24. oktoobril toimub TalTechis kell 15.30 koolitus: Kuidas leida publitseerimiseks sobivat teadusajakirja (avatud juurdepääsuga)? Kvartiilid, klassifikaatorid, andmeajakirjad ja andmeartiklid. Koolitus on eesti keeles. Võimalus osaleda kohapeal ruumis LIB-522 või MS Teamsis. Koolitajaks on Piret Remmelgas ja üritusele palume end eelnevalt registreerida.

25. oktoobril kell 13.00-14.30 ootame teadlasi, doktorante ja teisi huvilisi veebiseminarile „Andmekaitse ja infoturve teadustöös“, kus Marten Juurik (ETAG/TÜ) tutvustab juhendit „Andmekaitse teadustöös“. Toomas Lepik Taltechist räägib lähemalt infoturbest ja selle seosest teadustööga. Viimase ettekande teeb Manolis Terrovitis (OpenAIRE), kes annab ülevaate anonümiseerimise tööriistast Amnesia. Esimesed kaks ettekannet on eestikeelsed ning viimane ingliskeelne. Seminarile palume eelnevalt registreeruda.

26. oktoobril kell 15.30 toimub TalTechis koolitus: Teadusandmed ja andmehaldus – osa avatud teadusmaailmast. Koolitusel käsitletakse teadusandmete haldamise üldiseid põhimõtteid. Koolitus on eesti keeles ning osaleda saab Tallinna Tehnikaülikoolis ruumis LIB-522 või MS Teamsi vahendusel. Koolitajaks on Janelle Kirss. Üritusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine.