24.-30. oktoobrini toimub ülemaailmne Avatud juurdepääsu nädal, mille eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ning avaldamist. DataCite Eesti algatusel tutvustavad avatud teaduse võimalusi kõik konsortsiumi partnerülikoolid: Tartu Ülikooli raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli raamatukogud. Kolmes viimases raamatukogus toimub Avatud juurdepääsu nädala tähistamine esmakordselt.

OA_week

Kõikides raamatukogus on nädala jooksul (24.-28.10) Avatud teaduse infonurgad, kus on võimalik tutvuda materjalidega erinevate teenuste ja platvormide kohta. Lisaks toimuvad erinevatel päevadel nõustamised, seminarid ja töötoad.

Tartu Ülikoolis toimuvad üritused: Open Access nädal | Tartu Ülikooli raamatukogu (ut.ee)

TalTechis toimuvad üritused: Esimest korda TalTechis: rahvusvaheline avatud juurdepääsu nädal | TalTech

Eesti Maaülikoolis toimuvad üritused: Esimest korda maaülikoolis: rahvusvaheline avatud juurdepääsu nädal (emu.ee)

Tallinna Ülikoolis toimuvad üritused: infolaud Õpikeskuses

Lisaks kuulutatakse DataCite Eesti partnerülikoolides Avatud juurdepääsu nädalal välja kampaania „Anna postrile uus elu“, mille raames kutsutakse kõiki teadlasi, doktorante ja magistrante, kes on teaduskonverentsidel esinenud posterettekannetega, säilitama neid ülikooli digitaalarhiivides.

Kampaania TÜ-s: Kampaania “Anna postrile uus elu” ootab teadusettekannete plakateid | Tartu Ülikooli raamatukogu (ut.ee)

Kampaania TalTechis: Avatud teadus TalTechis

Kampaania EMÜ-s: Esimest korda maaülikoolis: rahvusvaheline avatud juurdepääsu nädal (emu.ee)

Jooksev info Avatud juurdepääsu nädala kohta on leitav Eesti Avatud Teaduse FB-lehelt: Avatud teadus Eestis / Open Science in Estonia