DataCite Eesti Konsortsium korraldas Avatud Juurdepääsu nädala 24.10-28.10.2022

24.-30. oktoobrini 2022 toimus ülemaailmne Avatud juurdepääsu nädal, mille eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ning avaldamist. Selle aastane AJ nädal keskendus kliimaprobleemidele. DataCite Eesti algatusel tutvustasid avatud teaduse võimalusi lisaks TÜ raamatukogule ka Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli raamatukogud. Esmakordselt võtsid kampaanianädalast osa kõik DataCite partnerasutused.

Kõikides ülikoolides oli terve nädala jooksul avatud infolaud, mis pakkus soovijatele teavet ja konsultatsiooni avatud teaduse erinevate osas. Nädal oli jagatud temaatiliselt: igal päeval keskenduti erinevale teemale: Esmaspäeva teema oli DataCite ja repositooriumid; teisipäeval tutvustati Avatud juurdepääsu võimalusi ja kodanikuteadust (tähelepanu LibOCS projektil); kolmapäeva fookuses oli avatud teadus ja andmehaldus ning pakuti võimalust osaleda kliimatemaatilises töötoas; neljapäeval keskenduti digiteerimisele ning EODOPEN projektile ja reede lõpetas Euroopa Teaduspilve (EOSC) teemaga.

Partnerülikoolides toimusid ka temaatilised töötoad, koolitused ning konsultatsioonid. Lisaks raamatukogudele jagasid oma teadmisi ka ülikooli teised spetsialistid.

Paralleelselt kuulutati DataCite Eesti partnerülikoolides Avatud juurdepääsu nädalal välja kampaania „Anna postrile uus elu“, mille raames kutsuti kõiki teadlasi, doktorante ja magistrante, kes on teaduskonverentsidel esinenud posterettekannetega säilitama neid ülikoolide digitaalarhiivides.

Järgmisel aasta Avatud Juurdepääsu nädalal liiguvad kõik DataCite Eesti partnerülikoolide raamatukogud teaduskondadesse, et tulla teadlastele lähemale.