Teenused

DataCite Eesti konsortsium pakub teadusandmete haldamisega seotud teenuseid andmekeskustele ja teadlastele. Konsortsiumiga liitunud teadusasutuste teadlastele ja andmekeskusetele on teenused tasuta, üksikteadlastele ning konsortsiumivälistele asutustele pakutakse teenuseid hinnakirja alusel 

   • Mis on DOI
   • DOI saamiseks tehtavad toimingud
   • Proovikonto
   • Leping ja kulud
   • DOI-de kasutuselevõtmine
   • Tehniline teave
   • DataCite API
   • Metaandmete raamistik
   • Kuidas saada DOI teadusandmetele
   • Mis ja milleks on metaandmed
   • Kohustuslikud metaandmed
   • Soovituslikud metaandmed