TalTechData

TalTechData

Repositoorium TalTechData kogub, säilitab ja tagab ligipääsu Tallinna Tehnikaülikooli liikmeskonna poolt loodud või ülikooli vastutusvaldkondadega seotud teadustöödele, andmekogumitele, uurimistarkvarale, aruannetele ja muudele teadusuuringutega seotud digitaalsetele materjalidele.

TalTechData toetab avatud teadust ja FAIR-printsiipe (Findable – leitavad, Accessible – juurdepääsetavad, Interoperable – koostöövõimelised, Reusable – taaskasutatavad) teadusmaterjalide publitseerimisel.

Repositooriumi haldavad Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu ja teadusarvutuste keskus.
TalTechData on liidestatud OpenAIRE portaaliga ning registreeritud EOSC portaalis.