SARV

SARV

Infosüsteem SARV on loodud geoloogiliste kollektsioonide haldamiseks ning mitmesuguste geoteaduslike andmete talletamiseks, süstematiseerimiseks, analüüsimiseks ja publitseerimiseks. Seda kasutavad oma töös TalTechi, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli ning Eesti Loodusmuuseumi teadlased, kollektsioonide kuraatorid, üliõpilased jt. Avalike veebipõhiste kasutajaliideste kaudu on enamik SARVes talletatud andmestikest kõigile huvilistele vabalt kättesaadavad, vt nt Eesti geokogude portaali ja Eesti kivististe registrit. 

Kollektsioonidel baseerub märkimisväärne osa geoloogia-alasest teadustööst. Palju uusi avastusi on tehtud varem kogutud ja alles hoitud materjale uurides. Ning teistpidi, kollektsioonid moodustuvad sageli just teadustöö või rakendusuuringute käigus, kus on vajalik tõendusmaterjali säilitamine ning kättesaadavaks tegemine.

Infosüsteemist SARV leiab infot muuseumieksemplaride, kivimiproovide, puursüdamike, asukohtade, kirjanduse, fotoarhiivi jt geoloogiliste andmeobjektide kohta. Eraldi portaalid on Baltoskandia kivististele ning analüütilistele teadusandmestikele.