Repositooriumid

DataDOI on avatud teadusandmete repositoorium, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu.

Infosüsteem SARV on loodud geoloogiliste kollektsioonide haldamiseks ning mitmesuguste geoteaduslike andmete talletamiseks, süstematiseerimiseks ja analüüsimiseks.

PlutoF platvorm võimaldab loodusteaduslike andmete veebipõhist sisestamist, vaatamist ja täiendamist. PlutoF sobib biosüstemaatikutele, ökoloogidele, elurikkuse uurijatele

Eesti Keeleressursside Keskus on teadustaristu, mis teeb eelkõige teadlastele, kuid ka teistele eesti keele huvilistele kättesaadavaks eesti keele digitaalsed ressursid ja tehnoloogiad. 

QSAR DataBank repositoorium teeb kättesaadavaks (Q)SAR/QSPR in silico mudelid ja andmekogud, et muuta need taaskasutatavateks ja tsiteeritavateks.

Digitaalarhiiv EMU DSpace on Eesti Maaülikooli raamatukogu digitaalarhiiv, mis säilitab ja võimaldab juurdepääsu Eesti Maaülikooli elektroonilistele materjalidele.

Repositoorium TalTechData kogub, säilitab ja tagab ligipääsu Tallinna Tehnikaülikooli liikmeskonna poolt loodud teadusuuringutega seotud digitaalsetele materjalidele.

Siin võiks olla Sinu andmerepositoorium!

Siin võiks olla Sinu andmerepositoorium!