QsarDB

QsarDB

QSAR Databank (QsarDB) repositoorium teeb vabalt kättesaadavaks (Q)SAR/QSPR in silico mudelid ja andmekogud, et muuta need läbipaistvaks, taaskasutatavateks ja tsiteeritavateks.

QsarDB on andmerepositoorium ja andmehaldusplatvorm, mis pakub avatud erialaseid standardeid ja nendega seotud tööriistu, võimaldades uurimisrühmadel, projektimeeskondadel ja asutustel esitada ja jagada (kvantitatiivseid) struktuuri-aktiivsuse seoste ((Q) SAR) andmeid ja mudeleid.

Metaandmete alusel on mudelid organiseeritud hierarhilise ülesehitusega kollektsioonidesse. Mudelid on esindatud QsarDB masinloetavas andmevormingus ning on seega FAIR-andmed (Findable – leitavad, Accessible – juurdepääsetavad, Interoperable – koostöövõimelised, Reusable – taaskasutatavad). Mudelid on püsiidentifikaatorite (HDL ja DOI) kaudu tsiteeritavad ning nende metaandmed on registreeritud DataCite’i registris.

Lisaks mudelite sirvimisele ja allalaadimisele pakub repositoorium ka integreeritud teenuseid nagu mudelianalüüs ja visualiseerimine ning ennustuste tegemine.

Rohkem infot: Uko Maran QsarDB – not just open data, but also open predictive models in chemistry and related sciences.