Konsortsium

2015. aasta alguses moodustati DataCite Eesti konsortsium, mille abil tagatakse liitunud ülikoolide teadlaste poolt loodud teadusandmete leitavus ja kasutatavus.

DataCite_konsortsium

TÜ raamatukogu ja TÜ loodusmuuseumi algatusel ning Eesti Teadusagentuuri finantseerimisel liitus Tartu Ülikool 2014. aastal organisatsiooniga DataCite, saades sellega õiguse omistada teadusandmetele üle Eesti unikaalseid digitaalobjekti identifikaatoreid (DOI).

Projektiaasta jooksul arendati DataCite Eesti veebipõhist platvormi, TÜ teadusandmete repositooriumi DataDOI, PlutoF ja SARV andmebaaside automatiseeritud lahendusi ning väljastati esimesed DOI-d repositooriumi QsarDB uurimisandmetele.

esileht
DataCite_konsortsium

Liikmetel on õigus kasutada kõiki konsortsiumi pakutavaid liidestamisega ja andmekeskuste administreerimisega seotuid teenuseid, sh DOI registreerimine. Konsortsiumiga võib liituda iga asutus või isik, kelle liitumise kiidab heaks konsortsiumi nõukogu.

Huvi ja liitumissoovi korral palun pöörduge DataCite Eesti konsortsiumi poole.