Juhendid

Tartu Ülikooli raamatukogu spetsialistid on loonud ülevaatliku ning näiterohke kursuse teadusandmete haldamisest ja publitseerimisest.

Teadusandmete haldus ja publitseerimine:

Juhendi “Andmekaitse teadustöös” eesmärk on toetada Tartu Ülikooli teadlasi hea teadustava järgimisel. Kuna see eeldab paratamatult mingil määral ka andmekaitsepõhimõtete tundmist, käsitletakse juhendis eetilist ümberkäimist isikuandmetega ja nende töötlemist teadustöös.