EMU DSpace

EMU DSpace

Digitaalarhiiv EMU DSpace kogub, säilitab ja loob ligipääsu Eesti Maaülikooli liikmeskonna poolt loodud või Eesti Maaülikooli vastutusvaldkondadega seotud teadustöödele (publikatsioonid ja andmekogud), toetamaks maaülikooli konkurentsivõimet ja teadmistepõhist ühiskonna arengut. Digitaalarhiivi haldab Eesti Maaülikooli raamatukogu. Samuti on EMU DSpace liidesatud OpenAIRE portaaliga

EMU DSpace’i sisu on avalikult kättesaadav nii allalaadimiseks kui ka taaskasutamiseks (va erandjuhud), sest andmed võivad huvi pakkuda kõigile teadusuuringute tulemustest huvitatud isikutele.