EKRK

EKRK

Eesti Keeleressursside Keskus (EKRK) on teadustaristu, mis teeb huvilistele kättesaadavaks eesti keele digiressursid ja -tehnoloogia. Keskuse tegevuse eesmärk on koondada olemasolevad digitaalsed keeleressursid (sõnastikud, teksti- ja kõnekorpused, keeleandmebaasid) ja keele töötlemise vahendid (tarkvara) vastastikku toimivaiks ning oskusteabega varustatud teenusteks, mida kasutajad saavad vajaduse korral ka oma tarbeks kohandada. Kasutuse hõlbustamiseks koondatakse juurdepääs olemasolevatele digitaalsetele arhiividele ja pakutakse keeletehnoloogia vahendeid kui veebiteenust, mis kasutab arhiveeritud andmeid.

EKRK tegutseb nelja partneri konsortsiumina: Tartu Ülikool, TalTech, Eesti Keele Instituut ja Eesti Kirjandusmuuseum. Konsortsiumina täidab EKRK ka CLARIN ERIC Eesti riikliku keskuse kohustusi.

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure of European Research Infrastructure Consortium) on üle-euroopaline koostöövõrgustik, et teha keeleressursid ja –tehnoloogia kättesaadavaks ja kasutatavaks lõimitud ja koostoimiva teadustaristu kaudu.

Eesti keel, digitaalne kultuuripärand ja keeleandmed on nähtavad ja kasutatavad laiemalt Euroopa ja maailma kontekstis nii teadlastele kui avalikkusele. Samal ajal annab CLARINis osalemine Eesti teadlastele täieliku ligipääsu digitaalsetele keele- ja kultuurivaradele teiste Euroopa riikide CLARINi keskustes.