DataDOI

DataDOI

DataDOI on avatud teadusandmete repositoorium, mida haldab Tartu Ülikooli raamatukogu. DataDOI koondab kõikvõimalike valdkondade teadusandmeid ning seisab avatud teaduse ja FAIR-printsiipide (Findable – leitavad, Accessible – juurdepääsetavad, Interoperable – koostöövõimelised, Reusable – taaskasutatavad) edendamise eest.

Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli teadlastele on teadusandmete säilitamine DataDOI repositooriumis tasuta.

DataDOI tagab üleslaetud andmekogumitele ja selle metaandmetele ligipääsu, säilitamise ja pikaealisuse. DataDOI on liidestatud OpenAIRE portaaliga, seega kõik Horisont 2020 projektide andmed, mis on üles laetud DataDOI-sse on leitavad ka OpenAIRE portaali kaudu.