Aastal 2015. asutasid Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool ja Tallinna Ülikool DataCite Eesti konsortsiumi, mille eesmärk on parandada Eesti teadusandmete kättesaadavust ja lihtsustada teadusandmete rahvusvahelist kasutamist. Konsortsiumi abil tagatakse liitunud teadusasutuste liikmeskonna poolt loodud kvaliteetsete teadusressursside laialdane leitavus ja kasutatavus.

Tartu Ülikool liitus DataCite organisatsiooniga 2014. aastal, saades sellega ainsana Eestis õiguse omistada teadusandmetele unikaalseid DOI-numbreid (Digital Object Identifier). TÜ raamatukogu koostöös TÜ loodusmuuseumiga arendas 2014. aasta lõpuks välja DataCite Estonia platvormi, mis võimaldab DOI-numbrite omistamist mistahes teaduslikele andmekogudele üle Eesti. DOI-ga varustatud teadusandmed on kergesti leitavad ja lingitavad teiste andmetega, mis moodustavad omakorda suuri andmete võrgustikke.

2015. aasta keskpaigaks olid Eesti teadlased registreerinud juba ligi pool miljonit DOId, millest suurima panuse andis PlutoF, mille pilves talletatavatele teadusandmetele omistati paari päeva jooksul 486 912 DOI-numbrit. PlutoF platvormi teadusandmete avaldamise mooduli arendamisega alustati 2014. aastal DataCite Eesti projekti raames. Esmalt valmis PlutoF veebi-töölaual andmebaasitugi ja graafiline kasutajaliides teadusandmetele DOI taotlemiseks.

Asutamise hetkest alates on DataCite Eesti Konsortsium korraldanud iga-aastaseid üritusi teadusandmete ja avatud teaduse teemal, pakkudes seeläbi teadlastele võimalusi antud teemadel kaasa rääkida ning mõtteid vahetada. Suurimad üritused on olnud järgmised: 2017.  aasta aprillis Tehnikaülikoolis rahvusvaheline seminar, mille võtmeesinejaks oli prof. Carol Tenopir Tennessee Ülikoolist ning kutsutud kõnelejaks Urban Ericsson Rootsist, DiVA konsortsiumist. 29-30.05.2018 toimus Tartus sotsiaalteadlastele suunatud seminar How to Get the Maximum from Research Data – Prerequisites and Outcomes, mille peaesinejaks oli Ron Dekker, CESSDA-ERIC-st. 9-10. aprillil 2019 toimus Tartus järjekordne rahvusvaheline seminar FAIR Data – the Key to Sustainable Research, mille teisel päeval tutvustati praktilisi vahendeid teadusandmete haldamiseks. 6.11.2019 toimus TÜ raamatukogu konverentsisaalis rahvusvaheline seminar „Avatud juurdepääs – plaanid ja valikud“, mille peamiseks eesmärgiks oli arutleda avatud juurdepääsu regulatsioonide viimaste arengute ja “Plaan S” stsenaariumi üle, rääkida teadusinfo kättesaadavusega seotud lahendustest Eestis ning tuua esile parimaid avatud teaduse põhimõtete juurutamise praktikaid. 6.04.2020 toimus koostöös RDA Eesti kontaktpunktiga seminar Where, How and Why – Essential Connections of Research Data, sel korral veebis. Peaesinejaks antud üritusel oli Andreas Veispak, Euroopa Komisjonist, kes keskendus Euroopa teaduspilvele. Kõikide toimunud ürituste kohta saab lähemalt lugeda siit.

Samuti on teadusandmete spetsialistid ülikoolide raamatukogudest osa võtnud erinevatest Eestis toimuvatest teaduskonverentsidest, et tuua info DataCite Eesti tegevusest ja võimalustest teadlastele lähemale.

Kuni tänaseni on DataCite Eesti konsortsium jätkanud süsteemi ja teenuse ülalpidamisega iseseisvalt lähtudes liikmemaksu põhisest eelarvest, kuid aastal 2021 muutub rahvusvahelise DataCite liikmemaksu ülesehitus, mistõttu, võib uute liikmete vastuvõtmine osutuda võimatuks majanduslikel põhjustel. DataCite Eesti Konsortsiumi juhtivad teadusprorektorid on varasemalt tõdenud, et riigipoolsed toetusmeetmed aitaksid oluliselt kaasa DataCite Eesti koostöövõrgustiku laienemisele ning eesti teadusandmestiku nähtavusele.

DataCite Eesti Konsortsiumi liikmete raamatukogud töötavad selle nimel, et olla valmis pakkuma kõiki teadusandmete haldamist toetavaid teenuseid ülikoolide teadlastele, mis muutuvad eriti aktuaalseks, kui Eestis sätestatakse riiklik avaandmete poliitika.