Seminar „Teadus kõigile: kuidas muudab ühiskond teadust paremaks?”

Tartu Ülikooli raamatukogus toimub 22.mail seminar „Teadus kõigile: kuidas muudab ühiskond teadust paremaks?”, mis keskendub kodanikuteadusele ja ühiskonna kaasamisele.

Raamatukogu on olnud avatud teaduse eestkõneleja ning selles vallas teadlasi toetanud juba üle kümne aasta. Üks avatud teaduse alustaladest on kodanikuteadus. Kodanikuteadust, tuntud ka kui harrastusteadus, (inglise k. Citizen Science) võib kirjeldada kui ühiskonna liikmete vabatahtlikku osalemist teadustöös.

Kutsume teid kaasa mõtlema, kuidas ülikoolis ja raamatukogudes saab kodanikke teadusprojektidesse kaasata ning miks see on oluline. Seminaril tutvustatakse erinevaid võimalusi vabatahtlike kaasamisel.

Koolituspäeva esimene pool on eesti keeles, peale kohvipausi toimub ingliskeelne töötuba teaduspoodidest (Science Shop), mis avab, kuidas ülikoolid saavad kodanikuühiskonda kaasata nii teadus- kui õppetöösse.

Oodatud on teadlased, tudengid, projektijuhid, raamatukoguhoidjad ja kõik teised huvilised!

Loe edasi

Avatud teaduse infoüritus

Eelteade: 4. juunil 2024 toimub Tartu Ülikooli raamatukogus järjekordne DataCite Eesti konsortsiumi Avatud teaduse infoüritus. Sel korral katame mitmeid avatud teaduse baaspõhimõtteid. Ürituse planeerimisel lähtume Enlight võrgustiku viiest Avatud teaduse printsiibist, mis allkirjastati Enlighti ülikoolide rektorite poolt novembris 2023. Täpsem ajakava ning registreerimine avaldatakse lähiajal. Ürituse töökeelteks on eesti ja inglise keel.

AT infoüritus

Veebiseminar “Andmekaitse ja infoturve teadustöös”

Avatud juurdepääsu nädalal (23.-27.oktoober) toimub teadlastele, doktorantidelee, teadusadministraatoritele, raamatukoguhoidjatele ja teistele huvilistele veebiseminar “Andmekaitse ja infoturve teadustöös“.

OA_week_EST

Veebiseminaril tutvustatakse juhendit “Andmekaitse teadustöös” (Marten Juurik, ETAG/TÜ), infoturvet ja selle seost teadustööga (Toomas Lepik, Taltech), ja anonümiseerimistööriista Amnesia (Manolis Terrovitis, OpenAIRE). Esimesed kaks ettekannet on eesti keeles ning viimane inglise keeles.

Seminarile registreerimine siin.

Üritust korraldavad DataCite Eesti, OpenAIRE Eesti ja RDA Eesti.

Avatud Juurdepääsu nädal 24.10-28.10.2022

DataCite Eesti Konsortsium korraldas Avatud Juurdepääsu nädala 24.10-28.10.2022

24.-30. oktoobrini 2022 toimus ülemaailmne Avatud juurdepääsu nädal, mille eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ning avaldamist. Selle aastane AJ nädal keskendus kliimaprobleemidele. DataCite Eesti algatusel tutvustasid avatud teaduse võimalusi lisaks TÜ raamatukogule ka Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli raamatukogud. Esmakordselt võtsid kampaanianädalast osa kõik DataCite partnerasutused.

Loe edasi

Avatud juurdepääsu nädal 24.-30. oktoobrini

24.-30. oktoobrini toimub ülemaailmne Avatud juurdepääsu nädal, mille eesmärk on tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ning avaldamist. DataCite Eesti algatusel tutvustavad avatud teaduse võimalusi kõik konsortsiumi partnerülikoolid: Tartu Ülikooli raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja Tallinna Ülikooli raamatukogud. Kolmes viimases raamatukogus toimub Avatud juurdepääsu nädala tähistamine esmakordselt.

OA_week
Loe edasi