Andmekeskustele

Mis on DOI?

DOI (Digital Object Identifier) on numbrite, tähtede ja sümbolite jada, mida kasutatakse artikli, dokumendi, andmete jms püsivaks ning muutumatuks identifitseerimiseks ja linkimiseks veebis. Kui veebiaadress (URL) võib muutuda, siis DOI jääb alati muutumatuks.

DOI süsteem on loodud koostöövõimeliseks nii olemasolevate identifikaatoritega kui ka metaandmete raamistikega.

DOI
Digital Object Identifier

DOI saamiseks on vaja teha järgmised toimingud

Otsustada, kas DataCite’i DOI-d sobivad teie asutuse ja andmetega. Tuleks kaaluda, kuidas teile sobivad põhilised tingimused DataCite’i nimekirjas:

  • olete volitatud andmetele DOI-sid määrama
  • suudate tagada andmete säilimise
  • suudate tagada vajadusel kirjete uuendamise
  • andmed on ligipääsetavad ka kasutajatele väljastpoolt teie asutust
  • andmete viitamine on võimalik ja tervitatav

Proovikonto

Teil on võimalus enne otsustamist taotleda proovikontot. Proovikonto võimaldab registreerida ajutisi DOI-sid ja uurida, kuidas teenus sobib teie muu töövoo sisse.

Leping ja kulud (mitte liikmetele)

Järgmine samm on lepingu sõlmimine. DataCite Eesti konsortsiumiga võib liituda iga asutus, kelle liitumise kiidab heaks konsortsiumi nõukogu. Liitumiseks peab teadusasutuse esindusõigusega isik esitama konsortsiumi nõukogule liitumisavalduse. Konsortsiumi nõukogu teeb otsuse liitumisavalduse kohta hiljemalt kahe kuu jooksul avalduse laekumisest. Liitumisel tuleb asutusel tasuda nõukogu poolt kehtestatud liitumistasu DataCite Eesti vastutava haldaja arvelduskontole.

DataCite DOI-de kasutuselevõtmine 

Kui leping on sõlmitud, avatakse taotlejale konto ja antakse unikaalne DOI prefiks. Seejärel  saab hakata oma andmetele DOI-sid omistama.

Tehniline teave andmekeskustele  

Andmekeskused vastutavad ise oma andmete haldamise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise eest. DataCite hoiustab ainult registreeritud andmekoguga seotud metaandmeid, andmekogu veebilehe URL-i ja andmetele määratud DOI-d. 

DataCite API

DataCite on loonud API nende kasutajate jaoks, kes soovivad registreerimise protsessi (DOI-de loomist ja metaandmete lisamist) automatiseerida. Üksikasjalikku tehnilist teavet API kohta leiab DataCite’i dokumentatsioonist.

Metadata Schema ehk metaandmete raamistik

Jooksvaid küsimusi ja uuendusi saab uurida DataCite’i Metadata Schema kodulehelt. Repositoorium sisaldab nimestikku metaandmetest, mida on vaja, et andmeid täpselt määratleda viitamise juures, samuti kasutusjuhendeid ja näiteid.

Nõutavad metaandmed:

  • DOI
  • URL
  • Pealkiri
  • Autorid
  • Avaldaja
  • Avaldamise aasta