A homepage section

DataCite  on mittetulundusühing, mille eesmärk on aidata teadlastel teadusandmeid registreerida, leida, identifitseerida ja tsiteerida. 

DataCite on ülemaailmne andmekeskuste, ülikoolide ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik, mis pakub teenuseid ja tuge teadlastele, andmekeskustele, kirjastajatele ning teadustöö rahastajatele: