DataCite Eesti konsortsium

TÜ raamatukogu ja TÜ loodusmuuseumi algatusel ning Eesti Teadusagentuuri finantseerimisel liitus Tartu Ülikool 2014. aastal organisatsiooniga DataCite, saades sellega õiguse omistada teadusandmetele üle Eesti unikaalseid digitaalobjekti identifikaatoreid (DOI). Projektiaasta jooksul arendati DataCite Eesti veebipõhist platvormi, TÜ teadusandmete repositooriumi DataDOI, PlutoF ja SARV andmebaaside automatiseeritud lahendusi ning väljastati esimesed DOI-d repositooriumi QsarDB uurimisandmetele. 2015. aasta alguses moodustati DataCite Eesti konsortsium, mille abil tagatakse liitunud ülikoolide teadlaste poolt loodud teadusandmete leitavus ja kasutatavus.

Liikmetel on õigus kasutada kõiki konsortsiumi pakutavaid liidestamisega ja andmekeskuste administreerimisega seotuid teenuseid, sh DOI registreerimine. Konsortsiumiga võib liituda iga asutus või isik, kelle liitumise kiidab heaks konsortsiumi nõukogu.

Huvi ja liitumissoovi korral palun pöörduge Tartu Ülikooli raamatukogusse:

Tartu Ülikooli Raamatukogu
W.Struve 1 Tartu 50091
tel.: + 372 7375 704
e-mail: datacite@datacite.ee

DataCite Eesti konsortsiumi asutajaliikmed ja kontaktid:

Tartu Ülikool
Liisi Lembinen, TÜ raamatukogu arendusdirektor (üldinfo, konsortsiumiga liitumine, lepingud), tel: 737 5704, liisi.lembinen@ut.ee
Tiiu Tarkpea, TÜ raamatukogu teadusandmete peaspetsialist (nõustamine teadusandmete ja DataCite alal), tel: 737 5729, tiiu.tarkpea@ut.ee
Heiki Epner, TÜ raamatukogu digikogude analüütik (DOI registreerimine, liidestamisega seotud teenused), heiki.epner@ut.ee 

Tallinna Tehnikaülikool
Katrin Bobrov, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu, teaduspublikatsioonide peabibliograaf, tel. 620 3551, katrin.bobrov@taltech.ee

Eesti Maaülikool
Kersti Laupa, teenuste arendusjuht, tel. 731 3495, kersti.laupa@emu.ee

Tallinna Ülikool
Sigrid Mandre, TLÜ akadeemiline raamatukogu erialainfo osakonna juhataja, tel. 640 9184, sigrid.mandre@tlulib.ee

Dokumendid

Liisi Lembinen: Keegi peab esimesena ukse avama : raamatukogu teadusandmete säilitaja ja kättesaadavaks tegijana. Raamatukogu, 2, 14−16. http://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:244429/185030/page/14

Vaata ka Eestis registreeritud DOI-de statistikat