Mis on DataCite?

Datacite logo

DataCite  on mittetulundusühing, mille eesmärk on aidata teadlastel teadusandmeid registreerida, leida, identifitseerida ja tsiteerida.

DataCite on ülemaailmne andmekeskuste, ülikoolide ja teiste teaduslike uurimisasutuste võrgustik, mis pakub teenuseid ja tuge teadlastele, andmekeskustele, kirjastajatele ning teadustöö rahastajatele:

  • teadlased saavad leida, identifitseerida ning tsiteerida teadusandmeid ning teisi uurimisobjekte
  • andmekeskustel on võimalik saada püsiidentifikaator DOI oma andmekogudele
  • kirjastajad saavad linkida artiklid teadustöö alusandmetega
  • rahastajad näevad oma toetatud projektide tulemusi ja mõjukust.

Koostöös andmekeskustega omistatavad DOI-d andmekogudele ja teistele uurimisobjektidele loovad infrastruktuuri, mis võimaldab efektiivset andmete leidmist ja tsiteerimist. Andmetele tagatakse juurdepääs ja seega taaskasutamise võimalus. Tsiteeritud andmed on tänapäeva teaduskommunikatsiooni loomulik osa ning ning need loovad uue võimaluse teadustöö tulemuste arvestamiseks ja tunnustamiseks.

DataCite’i tugevus on tema liikmete aktiivne tegevus. 2017. a. septembris on DataCite’s 50 liiget üle terve maailma ning kokku on omistatud umbes 11 miljonit DOI-d.

DataCite’i liikmeks on andmekeskused, ülikoolid, raamatukogud ja valitsusorganisatsioonid , kes teevad koostööd andmete valdajatega, et andmed oleksid hallatud, säilitatud ja arhiveeritud vastutustundlikult.

Eestist on DataCite’i liige Tartu Ülikool, kes on moodustanud konsortsiumi DataCite Eesti, kuhu kuuluvad veel Tallinna Ülikool, TalTech ja Eesti Maaülikool.

Loe lähemalt: Brase, J., I. Sens, and M. Lautenschlager (2015). The tenth anniversary of assigning DOI names to scientific data and a five year history of DataCite. D-Lib Magazine 21 (1/2).

Vaata ka Eestis registreeritud DOI-de statistikat